Welkom

Al heel lang speelden we met de gedachte een website te maken voor onze reisverslagen. Nadat wij begin 2017 onze caravan inruilden voor een camper kreeg het kampeerreizen een andere dimensie. Een hernieuwd enthousiasme voor een eigen site, bovendien aangewakkerd door de vele reisverslagen en info op het net van andere camperaars, was aanleiding genoeg om tot daden over te gaan.

Na de keuze voor raamwerk en hosting kunnen we ons nu met de inhoudelijke opzet bezighouden. Gelukkig kunnen we putten uit vele reisdagboeken die zijn bijgehouden, mails al dan niet in blogvorm en fotomateriaal met commentaar (eigen albums en eerdere publicaties van ons op andere reissites). Wel zal het verwerken van al dit materiaal en het vullen van de site de nodige tijd gaan vergen, oftewel de komende periode wordt een -'on-going process' , dus kijk regelmatig voor aanvullingen.

Nochtans wensen wij iedereen alvast veel leesplezier toe en vergeet niet het gastenboek in te vullen.

Marjos en Andre de Jongh

Januari-Maart 2018